Norway

Mrs.  Cathrine Skjærgård (focal point)
Norwegian Environment Agency
P.O. Box 5672 Sluppen
N-7485 Trondheim
+ 47 73 58 05 00
+47 22 67 67 06

Mrs.  Jorun Holme
Norwegian Environment Agency
P.O. Box 5672 Sluppen
N-0034 7485 Trondheim
+47 22 57 34 92
--